Dzień Dziecka

02 cze

1 czerwca 2011. Astro Arena otwiera swoje podwoje. W poÅ‚udnie dla przedszkolaków. 3 grupy. Sympatyczni mÅ‚odzi adepci astronomii. SÄ… maluchy, sÄ… starszaki. Jest wreszcie zerówka. PokazujÄ™ wielkÄ…, nadmuchanÄ… czaszÄ™ planetarium. Pytam dzieci: „Co to jest?”. Na odpowiedź – rzecz jasna – nie muszÄ™ dÅ‚ugo czekać. PiÅ‚ka. Jajko. Kula! No jasne, że kula. Do tego jasna i miÄ™kka z zewnÄ…trz. W Å›rodku jest ciemno – przynajmniej tak siÄ™ najmÅ‚odszym wydaje. TÅ‚umaczÄ™, że zaraz wejdziemy do Å›rodka i bÄ™dziemy oglÄ…dać gwiazdy. Pomimo wstÄ™pnych oporów – wszak to nowość absolutna dla moich podopiecznych – wszyscy wchodzÄ… pod kopuÅ‚Ä™. Wraz z wychowawczyniami rozpoczynamy edukacjÄ™ astronomicznÄ……

Niebo jeszcze niebieskie. SÅ‚oÅ„ce dopiero zachodzi. Dzieci kÅ‚adÄ… siÄ™ na podÅ‚odze. WypatrujÄ… gwiazd… SÄ… bystre. RozróżniajÄ… gwiazdozbiory, znajÄ… fazy Księżyca i wiedzÄ… co to spadajÄ…ca gwiazda. Seans w przedszkolu nie może trważ dÅ‚użej niż 20 minut. Po tym czasie najmÅ‚odsi siÄ™ nudzÄ…. PrezentujÄ™ wiÄ™c Kosmos przedszkolakom i zapraszam kolejnÄ… grupÄ™. DoskonaÅ‚y poczÄ…tek edukacji astronomicznej!

DzieÅ„ Dziecka to niezliczona moc atrakcji. Tych po prostu nie może zabraknąć. Dlatego popoÅ‚udnie spÄ™dzam wÅ›ród dzieci dużych i maÅ‚ych w Skwerze Handlowym w Kaliszu. Tutaj swojÄ… prezentacjÄ™ rozpoczynam krótkÄ… pogadankÄ… przed kopuÅ‚Ä… planetarium. PokazujÄ™ globusy, opowiadam o ruchach Ziemi. PodpytujÄ™ widzów: „co wiecie o astronomii?”. OdpowiadajÄ…, że widzieli już Księżyc i SÅ‚oÅ„ce. I Wielki Wóz. I, że byli już w planetarium. Uradowany, że mam tak wyedukowanÄ… publiczność zapraszam wszystkich do Å›rodka. Tutaj pokazujÄ™ DrogÄ™ MlecznÄ… i Księżyc z bliska. Pozwalam wszystkim zgadywać nazwy gwiazdozbiorów. W wymyÅ›lnych ksztaÅ‚tach odnajdujÄ… „domek” i „latawiec”, „kwadrat” i „zÄ™by”. Krótkie – z koniecznoÅ›ci – pokazy koÅ„czÄ™ zapowiedziÄ… lata i górujÄ…cego TrójkÄ…ta Letniego. WrÄ™czam astronomicznÄ… ulotkÄ™ i mówiÄ™ „do zobaczenia u Was w szkole”.

Edukacja astronomiczna w ramach modelu Astro Arena zakłada zrównoważone podejście do nauczania podstaw astronomii. Każda okazja jest dobra do zachęcenia młodszych i starszych aby spojrzeli w niebo. Zamiast telewizji i gier komputerowych. Chociaż raz w tygodniu. Księżyc od wieków zachęca do marzeń. Gwiazdy są dla nas wyznacznikiem romantyzmu, a Słońce przecież kiedyś było bogiem.

Pierwszy dzień pracy planetarium był pracowity. Wiele się nauczyłem i czekam na kolejne wyzwania. Do stania na straży pięknej nauki, jaką jest astronomia gotowy byłem zawsze. Dzięki mobilności, którą zapewnia mi przenośne planetarium mogę powiedzieć, że teraz jestem gotowy wszędzie!