Kasa, kasa, kasa…

24 lip

Praca zespoÅ‚owa pod silnym przywództwem prowadzi do sukcesu (także) finansowego.Stabilny zespół, bezgraniczna wiara w sukces, pewność siebie i… przepÅ‚yw finansów – to filary dobrej firmy. Czy sÄ… to jedyne warunki speÅ‚nienia? Czym powinien charakteryzować siÄ™ dobry biznes. Dzisiejszy wpis utrzymam w pop-rockowym rytmie utworu Maryli Rodowicz „Kasa-sex”.

(…)  byłam zatrudniona,
w wesołej pewnej rewii,
niestety był niewypał,
aktorzy zawiedli.

Pracownicy – główni aktorzy teatru zwanego „Firma”. Oni nie mogÄ… zawieść. Nigdy. To pierwsza – jakże ważna zasada – jakkolwiek kuriozalnie by ona nie brzmiaÅ‚a. WÅ‚aÅ›ciciel biznesu jest odpowiedzialny za podtrzymywanie ducha zespoÅ‚u. To nieÅ‚atwa sztuka. UczÄ™ siÄ™ jej caÅ‚y czas tkwiÄ…c gÅ‚Ä™boko w korporacji. Ale z tego akurat siÄ™ cieszÄ™. WewnÄ…trz korporacji mam mnóstwo możliwoÅ›ci na poznawanie psychiki ludzkiej i zarzÄ…dzania emocjami. Mam tutaj na myÅ›li szkolenia i ćwiczenia konkretnych technik pomocnych w pracy z zespoÅ‚em, aktywne warsztaty budowania zespoÅ‚u oraz standardowÄ…, codziennÄ… pracÄ™ w zespole podlegÅ‚ych pracowników, koleżanek i kolegów kierowników oraz współpracowników na wszystkich szczeblach. Na każdym kroku widzÄ™, że wiara w zespoÅ‚owa sukces jest bardzo, bardzo ważna.

Nie mieli nadziei,
że biznes ten się uda,
więc biznes diabli wzięli,
bo nikt nie wierzył w cuda.

Leszek Czarnecki - Biznes po prostuOkazuje siÄ™, że nastawienie zespoÅ‚u do wiary w cuda ma kluczowe znaczenie dla projektu w pierwszych chwilach pracy biznesu. Ryszard Czarnecki – biznesmen, miliarder, autor książki „Biznes po prostu” pisze w niej:

„WedÅ‚ug mnie prawdopodobieÅ„stwo powodzenia roÅ›nie wówczas, kiedy zostanÄ… speÅ‚nione trzy warunki (…). Te trzy determinanty, bez których żadne przedsiÄ™wziÄ™cie gospodarcze nie może siÄ™ udać, to:
– dobry pomysÅ‚ na biznes,
– dobrzy realizatorzy tego biznesu,
– finansowanie.

PomysÅ‚ na biznes to po prostu Twój unikalny sposób dziaÅ‚ania, doskonaÅ‚ej jakoÅ›ci produkt lub usÅ‚uga, w cenie zadowalajÄ…cej Twoich klientów, gwarantujÄ…cy przewagÄ™ konkurencyjnÄ…. Realizatorami pomysÅ‚u sÄ… wÅ‚aÅ›nie Twoi pracownicy. Zespół. To wÅ‚aÅ›nie zespół jest ostatecznÄ… wizytówkÄ… Twojej firmy. Musi być ukierunkowany na wspólny sukces. Finansowanie – pÅ‚ynność finansowa zapewniajÄ…ca dostateczny przepÅ‚yw gotówki nie może stanowić blokady dla Ciebie i Twojej firmy.

Bo trzeba mieć nadzieję,
że biznes się opłaci,
że będzie z niego zysk,
a firma nic nie straci.

BÄ…dź gotowy na sukces, oczekuj sukcesu, myÅ›l o sukcesie, wizualizuj sukces! JednoczeÅ›nie zawsze bÄ…dź przygotowany na najgorsze. Brzmi jak paradoks? Wyznaczniki sukcesu, o których piszÄ™ wyżej, nie sÄ… jedynymi warunkami bogactwa. Niestety jest i druga strona tego Å›wietlistego medalu… Chodzi o coÅ›, co można nazwać szczęściem, uwarunkowaniami zewnÄ™trznymi, albo po prostu statystykÄ…. Nawet najlepszy pomysÅ‚ na biznes może po prostu nie udać siÄ™ w Twoim mieÅ›cie. Nawet najlepszy zespół może okazać siÄ™ nieefektywny w obliczu bezlitosnej konkurencji. I – co ważne – nie zawsze jest to wina pomysÅ‚u oraz zespoÅ‚u. Po prostu musisz być na to przygotowany na to, że speÅ‚nianie wszystkich teoretycznych warunków nie zawsze prowadzi do sukcesu. Robert Ludlum – amerykaÅ„ski autor powieÅ›ci sensacyjnych pisze tak: Najgorsze jest zawsze to, czego siÄ™ nie spodziewamy. Zawsze bÄ…dź przygotowany na najgorsze, tylko to zagwarantuje ci sukces.

Bo to co nas podnieca,
to siÄ™ nazywa kasa,
a kiedy w kasie forsa,
to sukces pierwsza klasa.

Nie sposób nie zgodzić siÄ™ z tym tekstem! W swojej krótkiej karierze biznesowej spotkaÅ‚em wiele osób sfrustrowanych faktem, że pomimo ciężkiej pracy nie zarabiali nawet na ZUS. Dopiero zmiana nastawienia, czÄ™sto poÅ‚Ä…czona z zerwaniem ze starym sposobem prowadzenia biznesu, pozwoliÅ‚a „odbić siÄ™ od dna” i zacząć myÅ›leć o sukcesie w opisywanych tutaj kategoriach. Tak byÅ‚o i ze mnÄ…. Przez caÅ‚y rok – kosztem czasu wolnego, rodziny i wÅ‚asnych korzyÅ›ci – próbowaÅ‚em w Kaliszu rozkrÄ™cić biznes oparty o szybkie czytanie. Dopiero, gdy zrozumiaÅ‚em, że miasto to nie jest najlepszym miejscem na naukÄ™ efektywnych metod uczenia siÄ™ postanowiÅ‚em zmienić branżę. WróciÅ‚em do czegoÅ› na czym znam siÄ™ doskonale. OtworzyÅ‚em przenoÅ›ne planetarium i… udaÅ‚o siÄ™.

Bo to co nas podnieca,
to czasem też jest seks,
a seks plus pełna kasa,
to wtedy sukces jest.

Napolen Hill - MyÅ›l i bogać siÄ™WpÅ‚yw seksu na kasÄ™, kasy na seks i wzajemne zależnoÅ›ci pomiÄ™dzy tymi fenomenami sÄ… obiektem badaÅ„ od tysiÄ™cy lat. W lipcowo/sierpniowym numerze magazynu Coaching przeczytaÅ‚em, że pieniÄ…dze i seks sÄ… tematami, przy których maÅ‚o kto przechodzi obojÄ™tnie. To prawda! O pozytywnym wykorzystaniu energii seksualnej w pracy biznesmena doskonal pisze Napoleon Hill w bestsellerze „MyÅ›l i bogać się”. To wÅ‚aÅ›nie ta pozycja, od z górÄ… 80 lat doradza milionom potencjalnych biznesmenów co robić, aby być bogatym. Jest w książce Hilla bardzo dużo o „krzesaniu tajemniczej siÅ‚y – jest umiejÄ™tnoÅ›ci myÅ›lenia i dążenia do sukcesu”. Jest też o potÄ™dze pragnienia i wiary w sukces, znaczeniu wiedzy i wyobraźni, planowaniu wÅ‚asnego rozwoju, sztuce wytrwaÅ‚oÅ›ci, umiejÄ™tnym wykorzystywaniu podÅ›wiadomoÅ›ci, pokonywaniu wszelkich zewnÄ™trznych przeszkód i wewnÄ™trznych obaw oraz o… potÄ™dze seksu! „MyÅ›l i bogać siÄ™” to kompendium praktycznej wiedzy dla tych, którzy nie chcÄ… być bohaterami tej zwrotki:

Lecz jeśli nie masz głowy,
lub brak ci też talentu,
to odpuść interesy,
i nie rób w nich zamętu.

OsobiÅ›cie przestrzegam przed zbyt szybkÄ… nadinterpretacjÄ… tego tekstu. PrawdÄ™ mówiÄ…c nie każdy chce być przedsiÄ™biorcÄ…. JeÅ›li jednak jesteÅ› wystarczajÄ…co wytrwaÅ‚a i jeÅ›li jesteÅ› wystarczajÄ…co uparty to uda Ci siÄ™! Przecież ja caÅ‚y czas pracujÄ™ na etacie! Dodatkowo ostatni rok poÅ›wiÄ™caÅ‚em (bezskutecznie) na próbÄ™ uczenia szybkiego czytania w Kaliszu. Ale… jednoczeÅ›nie myÅ›laÅ‚em (i dziaÅ‚aÅ‚em) o otwarciu wÅ‚asnego planetarium. UdaÅ‚o siÄ™! OkazaÅ‚o siÄ™, że Kalisz jest gotowy na ciepÅ‚e przyjÄ™cie miÄ™kkiej kopuÅ‚y planetarium. JednoczeÅ›nie potencjalne bariery wejÅ›cia pomagajÄ…: praca na etacie (czÄ™sto przedstawiana jako zÅ‚o konieczne) pozwoliÅ‚a mi utrzymać pÅ‚ynność finansowÄ… i – o czym pisaÅ‚em wyżej – nabierać doÅ›wiadczenie w zarzÄ…dzaniu i pracy zespoÅ‚owej. DoÅ›wiadczenia z szybkim czytaniem (na których straciÅ‚em okoÅ‚o 10 tysiÄ™cy zÅ‚otych) zaowocowaÅ‚y przygotowaniem modelu Edukacji Astronomicznej, który – w szerszym kontekÅ›cie – mieÅ›ci siÄ™ w ramach Pedagogiki Holistycznej.

Jest pewne sztywne prawo
Tak jasne, jak to słońce,
że jeśli robisz biznes,
to zrób też i pieniądze.

PrzesÅ‚anie ostatniej zwrotki wydaje siÄ™ oczywiste. Jasne jak SÅ‚oÅ„ce. W praktyce nie musi być to jednak takie proste. Ile czasu musiaÅ‚o upÅ‚ynąć, abym ja zrozumiaÅ‚ to sztywne prawo. W „biznes” próbowaÅ‚em wkroczyć od wielu lat. Pierwsze pieniÄ…dze (takie, żeby stać mnie byÅ‚o na ZUS) zrobiÅ‚em dopiero w czerwcu. Dopiero planetarium i mój wÅ‚asny model Edukacji Astronomicznej okazaÅ‚ siÄ™ dla mnie receptÄ… na sukces…

Biznes jest nieodÅ‚Ä…cznie zwiÄ…zany z pieniÄ™dzmi. Nie tylko jednak pieniÄ…dze sÄ… determinantÄ… sukcesu. Zintegrowany zespół oraz wewnÄ™trzne nastawienie wszystkich pracowników – umiejÄ™tnie stymulowane przez zorientowanego na sukces szefa – sÄ… równie ważnym jak finanse elementem stabilnej i nastawionej na dÅ‚ugofalowy zysk firmy.

Cytaty pochodzÄ… z utworu Maryli Rodowicz „Kasa-sex”. SÅ‚owa Andrzeja KorzyÅ„skiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *