Kodeks Dobrych Praktyk

23 paź

Kodeks Dobrych Praktyk (Kodeks Etyki) obowiązujący członków Polskiego Towarzystwa Planetaryjnego Planetariusze.pl

Planetariusze.pl

1. Przenośne planetarium nastawione jest na krzewienie wiedzy astronomicznej we wszystkich typach szkół oraz w innych punktach, w których realizowana jest edukacja.

2. Akcje prowadzone w przenośnym planetarium mają podłoże edukacyjne, są zintegrowane z obowiązującym programem nauczania i dostosowane do wieku odbiorców.

3. Obsługa planetarium „“ swoją postawą i intrygującymi pytaniami „“ pobudza wyobraźnię widzów.

4. Obsługa przenośnego planetarium jest kompetentna w zakresie merytorycznym dotyczącym omawianych tematów. W szczególności dotyczy to astronomii i tematów pokrewnych.

5. Obsługa planetarium gotowa jest odpowiadać na pytania widowni oraz tłumaczyć „“ zrozumiałym dla odbiorców językiem „“ zjawiska astronomiczne łącznie z tymi, których nie dotyczy bezpośrednio prezentowany seans.

6. We wzajemnych stosunkach sygnatariusze Kodeksu postępują zgodnie z ogólnie przyjętą etyką biznesową. Skargi i spory, za każdym razem, rozwiązywane są w dobrej wierze poprzez bezpośrednie rozmowy i negocjacje prowadzone w duchu życzliwości i uczciwości.

7. Niniejszy kodeks obowiązuje jego sygnatariuszy w realizacji akcji edukacyjnych w przenośnych planetariach. Kodeks nie ma zastosowania do akcji promocyjnych i innych, prowadzonych poza punktami edukacyjnymi i bez związku z edukacją.

Podpisali członkowie Polskiego Towarzystwa Planetaryjnego Planetariusze.pl:
Tomasz Lewicki, Monika LewickaPlanetarium Bajkonur
Tomasz Zajączkowski, Katarzyna Zajączkowska, Wojciech KrólPlanetarium Astropark
Halina Prętka”“Ziomek, Krzysztof ZiomekPlanetarium Astrolab
Radosław Pior, Tomasz GrodzkiAstro Arena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *