Zajęcia 34 (10). Wręczenie odznak Młodego Obserwatora