Animatorzy Astro Arena zarażają swoją pasją – sprawdź nas!

Animatorzy Astro Arena aktywnie zajmują się astronomią także poza godzinami pracy planetarium. Jesteśmy członkami wielu społeczności edukacyjnych, miłośniczych i towarzyskich związanych z astronomią i naukami ścisłymi. Aktywnie angażujemy się w lokalne działania popularyzujące Kosmos w Kaliszu i okolicach. Bierzemy udział w ogólnopolskich zjazdach i zlotach astronomicznych. Jesteśmy członkami zarządu Fundacji Karola Malaperta, która promuje astronomię poprzez osobę wynalazcy montażu paralaktycznego. Więcej o naszej aktywności na stronie: www.malapert.pl