Sięgnąć gwiazd

03 lip

OkrÄ™t ArgonautówPrzed rokiem byÅ‚em w na koncercie Budki Suflera w Kaliszu. Gdy rozbrzmiewaÅ‚y pierwsze nuty utworu „SiÄ™gnąć gwiazd” nad scenÄ… wysoko bÅ‚yszczaÅ‚y Arktur oraz Wega. OplataÅ‚y one rozÅ›wietlonÄ… scenÄ™ swym blaskiem, gdy Krzysztof Cugowski zaczÄ…Å‚ Å›piewać…

„Nie lÄ™kaj siÄ™ nagÅ‚ych burz
i groźnie wezbranych fal,
bo wichry ze wszystkich mórz
w koÅ„cu powiodÄ… ciÄ™ w dal.”

Gdy sÅ‚uchaÅ‚em tej piosenki oglÄ…dajÄ…c jasne gwiazdy, od razu skojarzyÅ‚ mi siÄ™ starożytny gwiazdozbiór OkrÄ™t Argonautów: żeglarzy, którzy pod wodzÄ… Jazona wyruszyli w poszukiwaniu mitycznego zÅ‚otego runa. Gwiazdozbioru tego nie widać na polskim niebie. Jest on charakterystyczny dla półkuli poÅ‚udniowej. Dla nas zawsze znajduje siÄ™ pod horyzontem…

„Za horyzontem wciąż jest
nieznany okrągły świat.
Musisz go poznać po kres,
nie liczÄ…c zysków i strat.”

Był czerwiec 2010 roku, piątek. Wieczór. W ciągu dnia dotarła do mnie paczka z dwiema książkami Roberta Kiyosakiego. Przed koncertem zdążyłem je przejrzeć i zdecydować, że zaczynam nowy etap w swoim życiu. Wiedziałem, że droga przede mną długa i wyboista, ale pełna przygód. Ten refren powtarzam sobie cały czas:

„Niepoprawni i szaleni
pełni tęsknot i nadziei
zabłąkani w swoich snach
niewiedzÄ…cy co to strach (…)
urodzeni by siÄ™gnąć gwiazd”

Zanim jednak siÄ™gnÄ…Å‚em gwiazd swojego wÅ‚asnego planetarium próbowaÅ‚em szczęścia w inny sposób. W innej dziedzinie edukacji, przez caÅ‚y rok… Bez powodzenia. Bez szans na powodzenie. Niestety!

Dopiero decyzja o otwarciu planetarium i realizacji własnej pasji w biznesie stała się punktem zwrotnym. Przełomem w myśleniu.

Oficjalnie rozpoczÄ…Å‚em dziaÅ‚alność 1 czerwca 2011. MusiaÅ‚ minąć rok od Å›piewanej wraz z BudkÄ… deklaracji „siÄ™gniÄ™cia gwiazd” do mojego wÅ‚asnego seansu pod miÄ™kkÄ… kopuÅ‚Ä…! Pierwsze pokazy realizowaÅ‚em w ramach szczytnego celu wsparcia lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci: Å›rodki zebrane ze sprzedaży biletów wsparÅ‚y komitet budowy placu zabaw w przedszkolu. OtrzymaÅ‚em brawa i dyplom. PoczuÅ‚em siÄ™ dumny i ważny.

Potem były komercyjne pokazy w planetarium na festynie z okazji Dnia Dziecka oraz organizowane w Gnieźnie Dni z Astronomią.

W Gnieźnie prowadziłem seanse dla wychowanków Domu Dziecka. O tych pokazach możesz posłuchać tutaj: Radio Gniezno

Po Domu Dziecka przyszedł czas na pokazy w planetarium dla wszystkich mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski. Było świetnie! Moja subiektywna relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj, a relacje medialne w dziale W mediach.

Wart podkreÅ›lenia jest fakt, że budujÄ…c planetarium od podstaw dysponowaÅ‚em – i caÅ‚y czas dysponujÄ™ – bardzo ograniczonymi Å›rodkami. KopuÅ‚a caÅ‚y czas w fazie testów, projektor jest prosty, a do tego pożyczony, tak samo lustro. Wszystko wożę moim samochodem marki Tico, lecz do Gniezna przyjechaÅ‚em pożyczonym (od Szwagierki) Peugotem. Wyczynem dla tej 206-ki okazaÅ‚o siÄ™ pomieszczenie planetarium z wyposażeniem oraz pożyczonego (sic!) teleskopu, który ubarwiaÅ‚ nam te Dni z AstronomiÄ…. Ale wszystkie przeszkody pokonaÅ‚em!

Dzięki uprzejmości portalu Puls Gniezna zamieszczam poniżej moją wypowiedź dotyczącą Edukacji Astronomicznej w pierwszych dniach budowania biznesu:

Druga poÅ‚owa czerwca to komercyjne pokazy na festynach oraz w szkoÅ‚ach i przedszkolach, które – prawdÄ™ mówiÄ…c – myÅ›laÅ‚y już tylko o wakacjach. Moje opowieÅ›ci o gwiazdach także dotyczyÅ‚y wakacji, choć – jak wszyscy dobrze wiemy – w biznesie wakacji nie ma. Tutaj – nawet, gdy pozornie nic siÄ™ nie dzieje – trwajÄ… przygotowania do sezonu. W Astro Arena jest dokÅ‚adnie tak samo. Efekty bÄ™dzie można zobaczyć już jesieniÄ…. Pod miÄ™kkÄ… kopuÅ‚Ä… planetarium, w przenoÅ›nym laboratorium pobudzania wyobraźni. Ja tymczasem pobudzam swojÄ… przedsiÄ™biorczość…

Czy ten pierwszy miesiÄ…c czegoÅ› mnie nauczyÅ‚? Jasne! ZupeÅ‚nie nowego podejÅ›cia do biznesu. Biznes ma przynosić pieniÄ…dze. Przez rok prowadziÅ‚em interes, który generowaÅ‚ straty i nie miaÅ‚ szans na powodzenie. WykorzystujÄ…c skromne, ale skuteczne zasoby stworzyÅ‚em planetarium! Wspierana podpowiedziami przyjaciół decyzja o zmianie profilu firmy przyniosÅ‚a zadowolenie i radość. Nie mam na myÅ›li jedynie siebie: zadowolona jest rodzina, zadowoleni sÄ… kontrahenci i – przede wszystkim – zadowoleni sÄ… widzowie: ci, którzy opuszczajÄ… dmuchany namiot Astro Arena z uÅ›miechem na twarzy.

Od koncertu Pod Niebem Kalisza, którym zaczÄ…Å‚em ten wpis, minÄ…Å‚ rok: teraz – nauczony doÅ›wiadczeniem – mogÄ™ powiedzieć, że warto mieć marzenia, wizjÄ™ jak je realizować oraz – kopa do dziaÅ‚ania! I nie zaÅ‚amywać siÄ™. Niczym! W każdy pogodny wieczór szukam na niebie Arktura i Wegi. MiÄ™dzy nimi wyobrażam sobie scenÄ™ i muzyków z Budki Suflera. Wyobrażam sobie jak siÄ™gajÄ… gwiazd w moim planetarium. Ciekawe, co powiedzieliby Argonauci…

„A kiedy spyta ciÄ™ ktoÅ›,
jaki tej podróży cel,
odpowiesz płynąć to dość,
a reszta zobaczy siÄ™.”

Cytaty pochodzÄ… z utworu „SiÄ™gnąć gwiazd” Budki Suflera. SÅ‚owa Andrzeja Mogielnickiego.